Piyamanee Group ltd.,part

NEWS UPDATE - รายการข่าวสารทั้งหมด

ความปลอดภัยในการทำงาน

" ความปลอดภัยในการทำงาน "          ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงาน ต้องตระหนักและพึงระลึกถึงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ความปลอ
...[Read More]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบาย “Safety Thailand” ลดความสูญเสียจากการทำงาน

กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงาน แห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการทำงาน พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย นายบุ
...[Read More]

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยในการทำงาน รพ.ลานนา

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--โรงพยาบาลลานนา นพ. ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร รพ.ลานนา พร้อมกับคณะกรรมอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คุณชิษณุภรณ์ บุรีคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ,คุณสิงห์ทอง วังหมื่น น
...[Read More]