ค้นหาสินค้า

ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ป้องกัน | TECHNICIAN SUPPORT

- งานอุปกรณ์ดับไฟ ชุดสำหรับพจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี ชุดกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ภัย
- อุปกรณ์สำหรับหน้างานอับอากาศ AIRLINE [Working - RESCUE]
- ชุดหน้ากากป้องกัน สารเคมี สารอันตราย ฝุ่น ละอองสีและเคมี
- อุปกรณ์ตัดแยกพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันพลังงานไฟฟ้าส่วนบุคคล
- อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมาย เช่น แสงสว่าง สี เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง
- Light-Noise contour, Third party audit, วัดแรงสั่นสะเทือน, คุณภาพอากาศ ปล่องอากาศ ฯลฯ
- อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพแก๊ส และสารเคมี
- อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบลมหายใจ วัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติด

 

เอกสารและสื่อมีเดียร์ ที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊กเพื่อ แสดง/ซ่อน)

Image
รูปที่เกี่ยวข้อง
PDF
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
VDO
VDO ที่เกี่ยวข้อง

{{folder.folder_title}}

{{folder.folder_title}}
{{pdf.item_name}}

{{folder.folder_title}}
{{vdo.item_name}}

เลือกหมวดสินค้า

SECTION 32 HAZARDOUS CHEMICAL SUITS [LEVELA:B]ชุดกันสารเคมีขั้นสูง ระงับเหตุฉุกเฉิน เคมีรั่วไหล LEVEL A , LEVEL B

SECTION 64 LOCKOUT TAGOUT - อุปกรณ์สำหรับล็อกพลังงาน

SECTION 67 RESPIRATOR - หน้ากากนิรภัย Draeger

SECTION 68 PAPR - หน้ากากทำงานด้วยแบตเตอรี่ Draeger

SECTION 69 PERSONAL AIRLINE SYSTEM - SUPPLIED AIR RESPIRATOR (PAS-SAR) - งาน AIRLINE ส่งอากาศผ่านสาย

SECTION 70 COMPRESSOR AIR - เครื่องอัดอากาศ เครื่องส่งจ่ายอากาศ แบบปั๋มลูกสูบและแบบสกรู

SECTION 71 LUBRICANT -น้ำมันหล่อลื่น-จารบี สำหรับเครื่องจักร

SECTION 72 SCBA - Self Contained Breathing Apparatus - ชุดเครื่องช่วยหายใจ

SECTION 73 GAS DETECTOR - เครื่องมือวัดแก๊ส

SECTION 74 FIX GAS DETECTION SYSTEM - เครื่องวัดแก๊สแบบรั่วไหลประจำจุด DRAEGER

SECTION 75 GAS DETECTOR TUBE - เครื่องวัดแก๊สแบบใช้หลอดเก็บตัวอย่าง DRAEGER

SECTION 76 FIRE FIGHTING SUIT # LAKELANDชุดผจญเพลิง ชุดกู้ภัย ชุดซ้อมดับเพลิง นำเข้า

SECTION 77 FIRE FIGHTING SUIT # BEST-GEAR ชุดผจญเพลิงและงานกู้ภัย งานบรรเทาสาธารณภัย ชุดซ้อมดับเพลิง ชุดดับเพลิงตัดเย็บในประเทศ

SECTION 78 FIRE FIGHTING SUIT - ชุดผจญเพลิงและงานกู้ภัย

SECTION 79 FIRE HOSE & EQUIPMENTS อุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำสำหรับงานดับเพลิง

SECTION 80 EXTINGUISHER & FIRE BALL- ถังดับเพลิง & ลูกบอลดับเพลิง

SECTION 81 EMERGENCY ESCAPE MASK - หน้ากากสำหรับงานฉุกเฉิน-สำหรับอพยพและซ้อมแผน-ไฟไหม้-สารเคมีรั่วไหล

SECTION 82 FIRE-PUMP-Engine-ปั๊มหาบหาม-เครื่องยนต์

SECTION 83 PARATECH-RESCUE-TOOL - อุปกรณ์ตัดถ่าง

SECTION 84 EXPLOSION PROOF VENTULATE FAN - พัดลมระบายอากาศ

SECTION 85 TRANSPORTATION ยานพาหนะช่วยเหลือ

SECTION 86 SECURITY-ARMY-DEFENDER อุปกรณ์สำหรับงานกู้ภัยและงานทหาร

SECTION 87 MEDICAL อุปกรณ์การแพทย์

SECTION 88 MEDICAL & LIFE RESCUE DEVICE อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-ปฐมพยาบาล

SECTION 89 AED เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อม

SECTION 90 DRUG & ALCOHOL DETECTOR & ATK อุปกรณ์ตรวจสารเสพติด แอลกอฮอล์ ชุดตรวจ ATK

SECTION 91 CLEAN SOLUTION DEB - น้ำยาทำความสะอาด

SECTION 92 DIVERSEY SOLUTION - น้ำยาซักชุดสารเคมี และทำความสะอาดพื้น

SECTION 93 WASHING LUNDRY MACHINE-เครื่องซักรีด สำหรับงานอุตสาหกรรม โรงแรม หอพัก

SECTION 94 ENVIRONMENTAL เครื่องมือวัดทั่วไป

SECTION 95 MEASURE EQUIPMENTS อุปกรณ์เครื่องมือวัด

SECTION 96 WORKING AT HIGH อุปกรณ์งานที่สูง

SECTION 97 HIGH SYSTEM LIFELINE อุปกรณ์สำหรับช่วยกันตกจากการทำงานที่สูง

SECTION 98 SLING & LASHING สลิง อุปกรณ์การยกและรัด

SECTION 99-A PACKAGING BOX กล่องบรรจุภัณฑ์

SECTION 99-B PACKAGING CARTON กล่องลังลูกฟูก

SECTION 100 LAB & SERVICE & INSTALLATION & RENTAL

SECTION 101 IT-SERVICE งานบริการทางด้าน IT

ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์รายการสินค้าจำนวนทั้งหมด 0 รายการ | แสดงหน้าละ 20 รายการ

    QRcode for Thispage