ค้นหาสินค้า

ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ป้องกัน | TECHNICIAN SUPPORT

- งานอุปกรณ์ดับไฟ ชุดสำหรับพจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี ชุดกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ภัย
- อุปกรณ์สำหรับหน้างานอับอากาศ AIRLINE [Working - RESCUE]
- ชุดหน้ากากป้องกัน สารเคมี สารอันตราย ฝุ่น ละอองสีและเคมี
- อุปกรณ์ตัดแยกพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันพลังงานไฟฟ้าส่วนบุคคล
- อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมาย เช่น แสงสว่าง สี เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง
- Light-Noise contour, Third party audit, วัดแรงสั่นสะเทือน, คุณภาพอากาศ ปล่องอากาศ ฯลฯ
- อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพแก๊ส และสารเคมี
- อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบลมหายใจ วัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติด

 

เลือกหมวดสินค้า

SECTION 32 HAZARDOUS CHEMICAL SUITS [LEVELA:B]ชุดกันสารเคมีขั้นสูง ระงับเหตุฉุกเฉิน เคมีรั่วไหล LEVEL A , LEVEL B

SECTION 64 LOCKOUT TAGOUT - อุปกรณ์สำหรับล็อกพลังงาน

SECTION 67 RESPIRATOR - หน้ากากนิรภัย Draeger

SECTION 68 PAPR - หน้ากากทำงานด้วยแบตเตอรี่ Draeger

SECTION 69 PERSONAL AIRLINE SYSTEM - SUPPLIED AIR RESPIRATOR (PAS-SAR) - งาน AIRLINE ส่งอากาศผ่านสาย

SECTION 70 COMPRESSOR AIR - เครื่องอัดอากาศ เครื่องส่งจ่ายอากาศ แบบปั๋มลูกสูบและแบบสกรู

SECTION 71 LUBRICANT -น้ำมันหล่อลื่น-จารบี สำหรับเครื่องจักร

SECTION 72 SCBA - Self Contained Breathing Apparatus - ชุดเครื่องช่วยหายใจ

SECTION 73 GAS DETECTOR - เครื่องมือวัดแก๊ส

SECTION 74 FIX GAS DETECTION SYSTEM - เครื่องวัดแก๊สแบบรั่วไหลประจำจุด DRAEGER

SECTION 75 GAS DETECTOR TUBE - เครื่องวัดแก๊สแบบใช้หลอดเก็บตัวอย่าง DRAEGER

SECTION 76 FIRE FIGHTING SUIT # LAKELANDชุดผจญเพลิง ชุดกู้ภัย ชุดซ้อมดับเพลิง นำเข้า