ยี่ห้อ (Brand): DELTAPLUS
ชื่อสินค้า : DELTAPLUS - GRANITE WIND VENTILATED SAFETY HELMET - MOUNTAIN HELMET STYLE  หมวกนิรภัยที่ระบายความร้อน ABS


- "> ยี่ห้อ (Brand): DELTAPLUS
ชื่อสินค้า : DELTAPLUS - GRANITE WIND VENTILATED SAFETY HELMET - MOUNTAIN HELMET STYLE  หมวกนิรภัยที่ระบายความร้อน ABS


- "/>

GRAWIJAFL

GRAWIJAFL


รหัสสินค้า : 18-9001

ยี่ห้อ (Brand): DELTAPLUS
ชื่อสินค้า : DELTAPLUS - GRANITE WIND VENTILATED SAFETY HELMET - MOUNTAIN HELMET STYLE  หมวกนิรภัยที่ระบายความร้อน ABS

หมวดหมู่ :

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา :

QRcode for Product

จำนวนสินค้าDELTAPLUS - GRANITE WIND (สีเหลือง)
VENTILATED SAFETY HELMET - MOUNTAIN HELMET STYLE

Product details / รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า :

รุ่น :DELTAPLUS - GRANITE WIND (สีเหลือง)

ยี่ห้อ : DELTAPLUS - GRANITE WIND (สีเหลือง)

DELTAPLUS - GRANITE WIND (สีเหลือง)

Ventilated ABS safety helmet. Mountain helmet style: without visor for the best vertical vision.

Less encumbrance. Light. Polyamide cradle: 3 textile bands with 8 fixing points. Thermoformed sweat band.

Innovative adjustable ROTOR® system (patented): head sizes 53 to 63 cm. Sold with 3 point chin strap.

STANDARD /มาตรฐาน

PPE Directive 89/686/EEC PPE Directive 89/686/EEC

 

EN397 Protective helmets for industry 

  MM Molten metal spray
  -20°C +50°C Very low temperature - -20°C / +50°C

Documentation / เอกสารแนบสำหรับประกอบการพิจารณา

Video / วีดีโอ

Item Code

ID CODE : 18-1720-G


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ