Film GOGGLE ฟิล์มสำหรับปิดทับแว่นครอบตานิรภัย DELTAPLUS

- มี Film 3 ชั้น ลอกเปลี่ยนได้ 3 รอบ

ช่วยยืดอายุแว่นครอบตาให้ใช้งานได้นานขึ้น

- เหมาะสำหรับหน้างานพ่นสี งานซ่อมบำรุง งานเคมี งานพ่นทราย งานทั่วไป


- "> Film GOGGLE ฟิล์มสำหรับปิดทับแว่นครอบตานิรภัย DELTAPLUS

- มี Film 3 ชั้น ลอกเปลี่ยนได้ 3 รอบ

ช่วยยืดอายุแว่นครอบตาให้ใช้งานได้นานขึ้น

- เหมาะสำหรับหน้างานพ่นสี งานซ่อมบำรุง งานเคมี งานพ่นทราย งานทั่วไป


- "/>

DELTAPLUS - FILM GOGGLE

DELTAPLUS - FILM GOGGLE


รหัสสินค้า : 11-1303

Film GOGGLE ฟิล์มสำหรับปิดทับแว่นครอบตานิรภัย DELTAPLUS

- มี Film 3 ชั้น ลอกเปลี่ยนได้ 3 รอบ

ช่วยยืดอายุแว่นครอบตาให้ใช้งานได้นานขึ้น

- เหมาะสำหรับหน้างานพ่นสี งานซ่อมบำรุง งานเคมี งานพ่นทราย งานทั่วไป

หมวดหมู่ :

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 1,180 บาท 1,360 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ารายละเอียดสินค้า (Product detail) : 

- มี Film 3 ชั้น ลอกเปลี่ยนได้ 3 รอบ

- ช่วยยืดอายุแว่นครอบตาให้ใช้งานได้นานขึ้น

- เหมาะสำหรับหน้างานพ่นสี งานซ่อมบำรุง งานเคมี งานพ่นทราย งานทั่วไป

ยี่ห้อ (Brand): Delta plus

วัสดุ (Material):พลีคาร์บอเนต

คำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา / Operating instructions : 

- เหมาะสำหรับหน้างานพ่นสี งานซ่อมบำรุง งานเคมี งานพ่นทราย งานทั่วไป

มาตรฐาน (Standard) : CE.EN166, ANZI 87.1. 


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ