8103251 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Hydrogen Fluoride 0.5/a ยี่ห้อ Draeger

8103251 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Hydrogen Fluoride 0.5/a ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1700-H14

  หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Hydrogen Fluoride 0.5/a P/N 8103251

    รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม
หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 9,445 บาท 10,860 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น : Hydrogen Fluoride 0.5/a  P/N 8103251
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด

    หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Hydrogen Fluoride 0.5/a P/N 8103251 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ