8103351 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Hydrazine 0.01/a ยี่ห้อ Draeger

8103351 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Hydrazine 0.01/a ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1700-H03

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท  Hydrazine 0.01/a P/N 8103351

    รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม
หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 11,160 บาท 12,835 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :   Hydrazine 0.01/a  P/N 6728391
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Hydrazine 0.01/a  P/N 6728391 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ