6722701 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Formic Acid 1/a ยี่ห้อ Draeger

6722701 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Formic Acid 1/a ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1600-F05

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Formic Acid 1/a  P/N 6722701

    รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม

หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 9,160 บาท 10,530 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :  Formic Acid 1/a P/N 6722701
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Formic Acid 1/a  P/N 6722701 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ