8101751 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Formaldehyde 2/a ยี่ห้อ Draeger

8101751 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Formaldehyde 2/a ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1600-F04

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Formaldehyde 2/a P/N 8101751

     รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม
หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 11,160 บาท 12,835 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :   Formaldehyde 2/a  P/N 8101751
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Formaldehyde 2/a P/N 8101751 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ