6728961 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Ethylene Oxide 1/a (5) ยี่ห้อ Draeger

6728961 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Ethylene Oxide 1/a (5) ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1500-E07

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภทEthylene Oxide 1/a (5) P/N 6728961

    รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม
หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 9,500 บาท 10,900 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :  Ethylene Oxide 1/a (5)  P/N 6728961
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภทEthylene Oxide 1/a (5) P/N 6728961 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ