6728051 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Ethylene 50/a ยี่ห้อ Draeger

6728051 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Ethylene 50/a ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1500-E05

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท  Ethylene 50/a P/N  6728051

    รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม

หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 8,730 บาท 10,040 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :  Ethylene 50/a P/N 6728051
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท  Ethylene 50/a P/N  6728051 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ