หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Dimethyl Sulphate 0.005/c (9) Draeger # 6718701

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Dimethyl Sulphate 0.005/c (9) Draeger # 6718701


รหัสสินค้า : 62-1400-D03

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท  Dimethyl Sulphate 0.005/c (9) ) P/N 6718701

     รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม
หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 13,020 บาท 14,975 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :  Dimethyl Sulphate 0.005/c (9)  P/N 6718701
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท  Dimethyl Sulphate 0.005/c (9) ) P/N 6718701 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ