HEAT BEST 04 Aluminize + ARAMID #BESTSAFE

HEAT BEST 04 Aluminize + ARAMID #BESTSAFE


รหัสสินค้า : 07-3011
 HEAT BEST 04 Aluminize + ARAMID HEAT BEST 04 ถุงมือ ARAMID ด้านหน้าเต็มฝ่ามือ + ด้านหลังอลูมิไนซ์ ยาว 13” < 300 oC (สูงสุดไม่เกิน 600) ใช้วัสดุดิบที่ดีที่สุดในการกันความร้อน ค่ากันความร้อนสูงมาก เป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดี


หมวดหมู่ :

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 3,000 บาท 3,360 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้าProduct details / รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า :

รุ่น : BESTSAFE - HEAT BEST 04 Aluminize + ARAMID

ยี่ห้อ : BESTSAFE

BESTSAFE - HEAT BEST 04 Aluminize + ARAMID

HEAT BEST 04 ถุงมือ ARAMID ด้านหน้าเต็มฝ่ามือ + ด้านหลังอลูมิไนซ์ ยาว 13”

< 300oC (สูงสุดไม่เกิน 600)

- ใช้กับงานความร้อนสูง 300 C

- ให้ความกระชับ

- อ่อนนุ่ม และหยิบจับสะดวก

ด้านหน้าทำจากวัสดุ ARAMID ให้ความกระชับและสามารถหยิบจับชิ้นงาน

ที่มีความร้อนได้ไม่เกิน 600 oC เย็บด้วยด้าย aramid ทนความร้อน

ลดอันตรายที่ิอาจเกิดจากประกายไฟ และยากต่อการขาดในขณะปฏิบัติงาน

ด้านหน้าทำจากวัสดุ ARAMID : ให้ความกระชับสูงสุด สามารถหยิบจับชิ้นงานที่มีความร้อนสูง 300 oC

ด้านหลังทำจากวัสดุ ALUMINIZED : สะท้อนรังสีความร้อน สูงสุด 90-95% 1250-1600oC

STANDARD /มาตรฐาน

มาตรฐาน HEAT BEST 04 Aluminize ARAMID

Documentation / เอกสารแนบสำหรับประกอบการพิจารณา

Video / วีดีโอ

Item Code

ID CODE : 07-3011


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ