หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย (ล้อพัน RACK)


- "> หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย (ล้อพัน RACK)


- "/>

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย (ล้อพัน RACK) 1.5", Aluminum

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย (ล้อพัน RACK) 1.5", Aluminum


รหัสสินค้า : 67-5067

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย (ล้อพัน RACK)

หมวดหมู่ : สายส่งน้ำดับเพลิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 590 บาท 700 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้าชื่อสินค้า : หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย

รายละเอียด : หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับฝอย (ล้อพัน RACK)

ขนาด : 1.5"


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ