ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน + ฝาปิดพร้อมโซ่ [Angle valve] ชนิดทองเหลือง (เกลียว อเมริกา/เกลียวประปา)- ">

 ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน + ฝาปิดพร้อมโซ่ [Angle valve] ชนิดทองเหลือง (เกลียว อเมริกา/เกลียวประปา)- "/>

ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน + ฝาปิดพร้อมโซ่ [Angle valve] ขนาด 1.5

ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน + ฝาปิดพร้อมโซ่ [Angle valve] ขนาด 1.5


รหัสสินค้า : 67-0901

ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน

 ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน + ฝาปิดพร้อมโซ่ [Angle valve] ชนิดทองเหลือง (เกลียว อเมริกา/เกลียวประปา)


หมวดหมู่ : สายส่งน้ำดับเพลิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 2,655 บาท 3,060 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้าชื่อสินค้า :ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน

รายละเอียด :ข้อต่อสวมเร็วเกลียวอเมริกัน + ฝาปิดพร้อมโซ่ [Angle valve] ชนิดทองเหลือง (NST / NPT)

ขนาด :1.5"


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ