- ">

- "/>

90 Degree หัวรับน้ำดับเพลิง # ขนาด 4"x2.5"x2.5"

90 Degree หัวรับน้ำดับเพลิง # ขนาด 4"x2.5"x2.5"


รหัสสินค้า : 67-1201

90 Degree หัวรับน้ำดับเพลิง

     พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ฝาปิด และโซ่ ขนาด 4"x2.5"x2.5"
หมวดหมู่ : สายส่งน้ำดับเพลิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 20,060 บาท 23,070 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ารุ่น :  90 Degree
ชื่อสินค้า :
หัวรับน้ำดับเพลิง

ขนาด: 4” x 2.5” x 2.5”
รายละเอียด :

    หัวรับน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ฝาปิด และโซ่

note:90 Degree,หัววรับน้ำดับเพลิง,67-1201


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ