- ">

- "/>

Angle valve Local # ขนาด 1.5" [NPT]

Angle valve Local # ขนาด 1.5" [NPT]


รหัสสินค้า : 67-09-5023

Angle valve Local  

     ขนาด 1.5" [NPT]
หมวดหมู่ : 12-Angle Valve

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา :

QRcode for Product

จำนวนสินค้า
ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ