- "> - "/>

สายส่งน้ำดับเพลิง PVC ชนิด Hose Rack เส้นผ่านศูนย์กลาง 1” x 100 ft

สายส่งน้ำดับเพลิง PVC ชนิด Hose Rack เส้นผ่านศูนย์กลาง 1” x 100 ft


รหัสสินค้า : 67-0401

Hose Rack  สายส่งน้ำดับเพลิง

    PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" x 100 ฟุต
หมวดหมู่ : 04-สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด Hose Rack

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 18,000 บาท 20,000 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ : Saturn
รุ่น
:  Hose Rack

ชื่อสินค้าสายส่งน้ำดับเพลิง PVC

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" x 100 ฟุต

สี : ขาว

note:สายส่งน้ำดับเพลิง,PVC,Hose Rack,Saturn,67-0401


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ