เชือก CST11 BEAL-INDUSTRIE 11 mm x 50 m (RED)

เชือก CST11 BEAL-INDUSTRIE 11 mm x 50 m (RED)


รหัสสินค้า : 21-0903

เชือก CST11 BEAL-INDUSTRIE 11 mm x 50 m (RED)
หมวดหมู่ : SECTION 97 WORKING AT HIGH PPE-SRL-EQUIPMENT อุปกรณ์งานที่สูง

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ราคา : พิเศษ 17,000 บาท 19,000 บาท

QRcode for Product

จำนวนสินค้า
ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ