8101041 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Hydrogen Peroxide 0.1/a ยี่ห้อ Draeger

8101041 หลอด Tube วัดสารเคมีประเภท Hydrogen Peroxide 0.1/a ยี่ห้อ Draeger


รหัสสินค้า : 62-1700-H16

หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Halogenated Hydrocarbons 100/a (8)  P/N 8101601

     รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม
หมวดหมู่ : Tubes

แท็กที่เกี่ยวข้อง

-
ราคา :

QRcode for Product

จำนวนสินค้ายี่ห้อ (Brand) : Drager
รุ่น :  Halogenated Hydrocarbons 100/a (8) 

P/N 8101601
ชื่อสินค้า : หลอด Tube
รายละเอียด
   หลอด Tube (การวัดสารเคมีประเภท Halogenated Hydrocarbons 100/a (8)  P/N 8101601 รับประกันความเที่ยงตรงสูงสุด: ระบบและหลอดเก็บตัวอย่างของ Dräger มีอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานกับสารประกอบและส่วนผสมที่มีความซับซ้อนก็ตาม


ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ